Blisko 5 mln zł dofinansowania na "zielono-niebieskie" Łapy

czwartek, 22 lipiec 2021

Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie, 35 nowych atrakcyjnych miejsc z zieloną i niebieską infrastrukturą w mieście i na terenach wiejskich oraz mnóstwo działań edukacyjno-informacyjnych – na to wszystko Gmina Łapy otrzymała blisko 5 mln zł dofinansowania w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, czyli z tzw. Funduszy Norweskich.

Złożony w sierpniu ubiegłego roku wniosek pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” znalazł się wśród 19 najwyżej ocenionych projektów z całej Polski.

Energooszczędne oświetlenie uliczne

W ramach dofinansowania w całej gminie zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Dotychczasowe lampy zostaną wymienione na nowoczesne i oszczędne lampy LED. Do sterowania systemem oświetlenia ulicznego zostaną zamontowane inteligentne urządzenia. To inwestycja, która z pewnością będzie miała wpływ na poprawę efektywności energetycznej i dużo mniejsze wydatki na oświetlenie, ale także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Niebieska i zielona infrastruktura

W mieście i na terenach wiejskich powstaną zielone podwórka i przystanki, parki kieszonkowe oraz ogrody deszczowe. Będą to atrakcyjne miejsca zielone, gdzie będzie można odpocząć, posiedzieć na ławeczce lub spotkać się ze znajomymi. Zostaną tak zaprojektowane, aby uatrakcyjnić przestrzeń i zazielenić ją, a jednocześnie nie powodować dużych kosztów utrzymania. Zastosowane zostaną nawierzchnie przepuszczalne. Do ich zasilania wykorzystywana będzie woda opadowa. Mnóstwo różnorodnych nasadzeń zielonych pojawi się także przy ulicach.  W sumie będzie to 35 lokalizacji na terenie gminy (10  w mieście i 25 na terenach wiejskich)

Działania informacyjno-edukacyjne

Oprócz tego Gmina będzie realizować wspólnie ze szkołami czy organizacjami pozarządowymi wiele działań edukacyjno-informacyjnych obejmujących kwestie związane ze zmianami klimatu w szczególności konferencji, warsztatów, szkoleń i konkursów w ramach szerokiej kampanii edukacyjnej.

Koszty kwalifikowalne i całkowite projektu:  5 881 335,45 zł.

Dofinansowanie: 85% w wysokości: 4 999 135,09 zł.

Okres realizacji: III kwartał 2021 – IV kwartał 2023.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-obszarze-zmiany-klimatu-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu-zakonczony

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska