77. rocznica zbrodni hitlerowskiej w lesie w Wólce Waniewskiej

wtorek, 27 lipiec 2021

„A jeśli komu droga otwarta do nieba.

Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba.

Za ich odwagę i męstwo Bóg nagradzać będzie”.

 Jan Kochanowski.

Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była tragicznym doświadczeniem świata i ludzkości.

Miała również ogromny wpływ na losy naszych miejscowości – Bokin, Łupianki Starej, Kowalewszczyzny, Waniewa, Wólki Waniewskiej, Jeńk i Łupianki Nowej.

Ci, którzy zginęli w brzozowym lasku w Wólce Waniewskiej, złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny tylko dlatego, że byli Polakami.

Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swoją przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

Ich ofiara jest wyzwaniem dla nas, abyśmy nie tylko korzystaliz dóbr naszej Ojczyzny, ale również potrafili się dla niej codziennie poświęcać.

Coroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. Następnie lokalna społeczność wraz z przedstawicielami władz gminnych i powiatowych udała się pod obelisk upamiętniający wydarzenia z tamtych lat. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Burmistrz Łap pan Krzysztof Gołaszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego pan Mariusz Gołaszewski, radny Rady Powiatu Białostockiego pan Andrzej Gąsowski, przedstawiciele Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku, Sołtysi wsi Bokin i Wólki Waniewskiej, członkowie Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej na czele z panią Dyrektor Alicją Skłodowską, uczniowie i rodzice.

W skupieniu wysłuchano montażu słowno – muzycznego

w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej. Hołd pomordowanym oddano minutą ciszy, złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy.

 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej