Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Zapraszamy na spotkanie - 7 października o godz. 17.00

piątek, 24 wrzesień 2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii i uwag do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 24 września 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew 2022 r.

 Burmistrz Łap ogłasza konsultacje

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 r.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 4 października 2021 r. do 14 października 2021 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. Ponadto w dniu 7 października 2021 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach odbędzie się bezpośrednie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lapy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach www.bip.lapy.podlasie.pl, a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach w godz. pracy tut. Urzędu. Wypełnione formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 października 2021 roku lub na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy– decyduje data wpływu.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łapy.

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie:

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 4 października 2021 r. bądź po dniu 14 października 2021 r.

nie będą uwzględnione.