Uroczyste podsumowanie projektu „Centrum kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

wtorek, 05 lipiec 2022

W sobotę 30 czerwca  w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Podczas konferencji Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach został wyróżniony, otrzymując Certyfikat „JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ”!

To znak jakości w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców przyznawany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Pani prof. Cecylia Sadowska-Snarska, przewodnicząca Białostockiej Komisji Akredytacyjnej, ze słowami uznania odniosła się do modernizacji modelu kształcenia zawodowego, który zaszedł w naszej szkole na przestrzeni ostatnich pięciu lat, podkreślając, iż jako szkoła lokalna, zlokalizowana poza obszarem wielkomiejskim, znakomicie podążamy za najnowszymi trendami kształcenia zawodowego, oferując równie wysoką jego jakość, jak szkoły białostockie! Pamiątkową statuetkę wraz z Certyfikatem Jakości odebrała wicedyrektor ZSM Barbara Łabęcka.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: Starostwu Powiatowemu, Pracodawcom, realizatorom projektu za działania wspierające Szkołę - CKU w Białymstoku i BFKK- oraz całej kadrze pedagogicznej naszej szkoły za ogromne zaangażowanie w jej rozwój i osiągnięcie wysokiego poziomu jakości kształcenia!

                                                                                                                     

Dyrekcja ZSM w Łapach