Szkolenia on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich

poniedziałek, 08 sierpień 2022

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach powinny wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny udostępniony pod linkiem: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Przewidywana liczba uczestników: 200.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022 r. będą odbywać się szkolenia z zakresu "Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe" obejmujące tematy:

  • Moduł 1: Sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW; zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania; pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich; podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie)
  • Moduł 2: Komunikacja interpersonalna
  • Moduł 3: Produkcja i przetwórstwo
  • Moduł 4: e-commerce (handel internetowy/handel elektroniczny

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/8315 lub pod numerami telefonu: 503 431 869 lub 503 017 336.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.