Kolejne dofinansowanie dla Gminy Łapy. Droga gminna w Łapach – Dębowinie zostanie przebudowana

środa, 10 sierpień 2022

Gmina Łapy otrzymała dofinansowanie na inwestycję drogową w kwocie 2 565 025 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łapy – Dębowina.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja obejmie 409 m drogi gminnej wraz budową kanalizacji deszczowej i zbiornika odparowującego. Jej rozpoczęcie zaplanowano na styczeń 2023 r.

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego to 4 031 216 zł.

Pod koniec lipca, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Nabór wniosków trwał od 9 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.

Zdjęcie: Malownicze Sołectwo ŁAPY Dębowina /woj.podlaskie/