Zapraszamy na dyżur konsultanta ds. Programu Czyste Powietrze (11.06)

poniedziałek, 31 maj 2021

W piątek (11 czerwca) w godz. 9.00-14.00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach ponownie pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służy pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie też na pytania związane z Programem "Czyste Powietrze".

Kolejny dyżur doracy ds. Programu Czyste Powietrze odbędzie się w piatek 25 czerwca w godz. 11.00-16.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Ogólne informacje o dofinansowaniu i programie "Czyste powietrze" - tutaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom gminy Łapy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:
osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej MOPS w Łapach http://mopslapy.pl/czyste-powietrze.html, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50; od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 857152550 , 857152718 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

poniedziałek, 31 maj 2021
  • 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
  • Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
  • Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.
  • Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Czytaj więcej...

4 czerwca Urząd Miejski będzie nieczynny. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

piątek, 28 maj 2021

Piątek (4 czerwca) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łapach, Biurze Obsługi Szkół Samorządowych oraz w Ośrodku Przedsiębiorczości. Urzędnicy mają dzień wolny za święto (1 maja) przypadające w sobotę.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na dyżur doradcy PODR w poniedziałek (7.06)

piątek, 28 maj 2021

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek - 7 czerwca na dyżury doradcy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Miejskim po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 502 356 193.

Czytaj więcej...

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

czwartek, 27 maj 2021

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku.

Czytaj więcej...

26 maja - Dzień Matki. Przedszkolaki składają mamom najlepsze życzenia

środa, 26 maj 2021

Wszystkim kochanym Mamom składamy najpiękniejsze życzenia.

Czytaj więcej...

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej. Transmisja online 26 maja od godz. 17.00

wtorek, 25 maj 2021

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
w dniu 26 maja 2021 r. ( środa ) o godz. 17.00 w trybie zdalnym. Transmisja online od godz. 17.00 - tutaj: https://bit.ly/3vhu0uO

Czytaj więcej...

Warto zainstalować aplikację mobilną LuPe i być na bieżąco!

wtorek, 25 maj 2021

Aplikacja Lupe zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a Gminą.

Czytaj więcej...