Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37

czwartek, 08 kwiecień 2021

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej powierzchni 729 m2, położonej w Łapach, przy ul. 3 Maja 37. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00003205/6. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37

wtorek, 02 luty 2021

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej powierzchni 729 m2, położonej w Łapach, przy ul. 3 Maja 37. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00003205/6. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Gąsówka Osse

poniedziałek, 01 luty 2021

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 37/62 i 37/64, o łącznej powierzchni 600 m kw., położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00035829/9. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

środa, 20 styczeń 2021

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Czwarty pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

środa, 20 styczeń 2021

Burmistrz Łap ogłasza czwarty, ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury

środa, 16 grudzień 2020

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości przy ul. Harcerskiej

wtorek, 08 grudzień 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej
w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonej numerami geodezyjnym 277/54, 277/56, 277/58, 277/60, 277/61, o łącznej powierzchni 8 798 m2. Na działce nr 277/61 znajdują się dwa budynku, klasyfikowane jako budynki niemieszkalne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057976/4 i BI1B/00117131/8.

Czytaj więcej...

Czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

czwartek, 03 grudzień 2020

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.). Na nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Roszkach-Wodźkach

czwartek, 05 listopad 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w obrębie Roszki Wodźki, oznaczonej numerem geodezyjnym 43/5, o powierzchni 6 249 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062432/7.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Mostowej

poniedziałek, 28 wrzesień 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Mostowej (obręb Łapy I), oznaczonej numerem geodezyjnym 1859 o powierzchni 2 339 m 2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00016731/6.

Czytaj więcej...