Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 20 maja - burze

poniedziałek, 20 maj 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od godz. 15:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Czytaj więcej...

Wykład fizjoterapeuty Magdaleny Skrouba „Leki przeciwbólowe a ból narządu ruchu”

poniedziałek, 20 maj 2024

Zapraszamy serdecznie na wykład fizjoterapeuty Magdaleny Skrouba „Leki przeciwbólowe a ból narządu ruchu” w ramach II edycji zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów.

Czytaj więcej...

Spotkanie online „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

piątek, 17 maj 2024

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

czwartek, 16 maj 2024

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Łapy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w dniu 10 kwietnia 2024 r. Burmistrz Łap zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacjęzadań gminy Łapy w 2024 roku w zakresie polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie turystyki i rekreacji.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Zawody Karpiowe Koła Miejskiego PZW w Łapach

czwartek, 16 maj 2024

Zarząd Koła miejskiego PZW w Łapach zaprasza członków Koła na "ZAWODY KARPIOWE KOŁA MIEJSKIEGO PZW w ŁAPACH".

Czytaj więcej...

Od 18 maja do 8 czerwca 2024 roku na trasie Białystok – Ostrołęka autobusy zastąpią pociągi POLREGIO

czwartek, 16 maj 2024

Z powodu prac torowych prowadzonych w ramach modernizacji linii kolejowej „Rail Baltica”  na stacji Łapy, od 18 maja do 8 czerwca 2024 roku zamiast pociągów POLREGIO na trasie Białystok – Ostrołęka będą kursowały autobusy komunikacji zastępczej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Galę Stypendystów Burmistrza Łap

czwartek, 16 maj 2024

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski serdecznie zaprasza na uroczystą Galę Stypendystów, podczas której zostaną uhonorowani za osiągnięcia sportowe i artystyczne z 2023 r. stypendyści artystyczni i sportowi.

Czytaj więcej...

Debata nad Raportem o stanie gminy Łapy za 2023 rok

środa, 15 maj 2024

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Łap co roku do końca maja przedstawia Radzie Miejskiej w Łapach Raport o stanie Gminy Łapy za rok poprzedni.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Urzędu Miejskiego w Łapach, wszystkich jednostek organizacyjnych i innych ważnych podmiotów działających na terenie Gminy Łapy  w roku 2023.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy 2024”

środa, 15 maj 2024

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Łapy do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo gminy Łapy 2024”.

Czytaj więcej...