Informacja o wyniku przetargu EURO-PARK WISŁOSAN

poniedziałek, 13 maj 2024

Informuję, że Urząd  Miejski w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, procedował ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

Czytaj więcej...

Burmistrz Łap ogłasza przetarg ustny, nieograniczony

poniedziałek, 06 maj 2024

Burmistrz Łap ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

piątek, 26 kwiecień 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 21 dni, tj. od 26 kwietnia do 16 maja 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na podstawie artykułu 198g w/w ustawy, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Działka oznaczona  nr geod. 1870/42, o powierzchni 380 m2, położona jest w obrębie Łapy I.   

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

środa, 17 kwiecień 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 426/2, położona w obrębie Łupianka Stara, została przeznaczona do zbycia w drodze  zamiany: 

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położone w obrębie m. Łapy II i Łapy-Szołajdy

czwartek, 25 styczeń 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815.), podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazane nieruchomości położone w obrębie m. Łapy II i Łapy-Szołajdy, gmina Łapy zostały przeznaczone do sprzedaży:

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

piątek, 12 styczeń 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 6 tygodni tj. od 12 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r., wykaz nieruchomości położonej w obrębie Łapy Szołajdy, przeznaczonej do sprzedaży. Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 8, a jej powierzchnia to 570 m2.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu

piątek, 01 grudzień 2023

Burmistrz Łap informuje, iż 1 grudnia 2023 r. w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 22, odbył się szósty, ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej, obręb Łapy I. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BIB/00282024/2.

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

środa, 15 listopad 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 517/6 i 517/8, położone w obrębie Łapy I, zostały przeznaczone do zbycia w drodze  zamiany.

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

środa, 08 listopad 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), podaję do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona nr geod. 1391/5, położona w obrębie Łapy II, przy ul. Żwirki i Wigury, została przeznaczona do zbycia w formie aportu Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Szósty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości przy ul. Leśnikowskiej 15

wtorek, 31 październik 2023

Burmistrz Łap ogłasza szósty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...