Drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

wtorek, 19 listopad 2019

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. gen Wł. Sikorskiego 30.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury

wtorek, 12 listopad 2019

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha.

Czytaj więcej...

Podstrefa Łapy TSSE. Pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

czwartek, 10 październik 2019

Burmistrz Łap ogłasza ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nadnarwiańskiej

środa, 02 październik 2019

Burmistrz Łap ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00221808/7.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w Bokinach

wtorek, 10 wrzesień 2019

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.).

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

czwartek, 05 wrzesień 2019

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. Sikorskiego 30.

Czytaj więcej...