IV przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do 14.03.2090 r., położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

Lp.

 

Adres nieruchomości

[obręb]

 

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

 

Pow.

[ha]

 

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy-Łynki

102/17

1,2560

Prawo użytkowania wieczystego

427 200

85 440

2

102/18

1,1998

408 000

81 600

Szczegóły dotyczące przetargu: tutaj