Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

poniedziałek, 06 lipiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.).

Czytaj więcej...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury

wtorek, 23 czerwiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057457/0.

Czytaj więcej...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości przy ul. Harcerskiej

wtorek, 16 czerwiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 18 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Drugi ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 18 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Wodzickiego

piątek, 08 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 2051/1 o powierzchni 450 m2, położonej w Łapach przy ul. Wodzickiego (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00038969/3. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości przy ul. Harcerskiej

czwartek, 05 marzec 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

Czytaj więcej...

Wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury

wtorek, 25 luty 2020

Informuję, że 8 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Czytaj więcej...

Drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej szkoły w Bokinach

poniedziałek, 17 luty 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.).

Czytaj więcej...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

środa, 22 styczeń 2020

BURMISTRZ ŁAP ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. gen Wł. Sikorskiego 30

Czytaj więcej...