Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

czwartek, 24 wrzesień 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

czwartek, 24 wrzesień 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul. Harcerskiej

wtorek, 08 wrzesień 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza

czwartek, 03 wrzesień 2020

Burmistrz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/4 o powierzchni 890 m2, położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00221808/7. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...

Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bokinach

poniedziałek, 06 lipiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła w 2012 r.).

Czytaj więcej...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury

wtorek, 23 czerwiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057457/0.

Czytaj więcej...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości przy ul. Harcerskiej

wtorek, 16 czerwiec 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 18 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Drugi ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 18 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Wodzickiego

piątek, 08 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 2051/1 o powierzchni 450 m2, położonej w Łapach przy ul. Wodzickiego (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00038969/3. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Czytaj więcej...