V ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Burmistrz Łap ogłasza piąty, ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r., położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy, Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II i

Łapy-Szołajdy

211/5 i 14/22

1,4497

Prawo użytkowania wieczystego

494 000

98 800

Szczegóły dotyczące przetargu: tutaj