Gospodarka odpadami

Elementarz segregacji

Przypominamy mieszkańcom szczegółowe zasady segregacji odpadów w formie przystępnego elementarza. Będzie pomocny szczególnie tym osobom, które dopiero teraz decydują się prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w swoich gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113,1463, 1506, 1688,1762, 1906, 2029)), informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24, wywieszono, na okres 21 dni, tj. od 12 kwietnia do 2 maja 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka oznaczona nr geod. 1804/2, o powierzchni 596 m2, położona jest w Łapach obręb I, przy ul. Leśnikowskiej.   

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji "Eko wtorki z Urzędem Miejskim w Łapach"

Od 24 sierpnia 2021 r. co wtorek przez 5 tygodni na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Gminy Łapy ukazywały się materiały edukacyjne związane z segregacją śmieci i dbaniem o środowisko. Poniżej publikujemy artykuły, które znalazły się w tym cyklu.

Czytaj więcej...