Gospodarka odpadami

Elementarz segregacji

Przypominamy mieszkańcom szczegółowe zasady segregacji odpadów w formie przystępnego elementarza. Będzie pomocny szczególnie tym osobom, które dopiero teraz decydują się prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w swoich gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji "Eko wtorki z Urzędem Miejskim w Łapach"

Od 24 sierpnia 2021 r. co wtorek przez 5 tygodni na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Gminy Łapy ukazywały się materiały edukacyjne związane z segregacją śmieci i dbaniem o środowisko. Poniżej publikujemy artykuły, które znalazły się w tym cyklu.

Czytaj więcej...