Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - żłobek lub klub dziecięcy

wtorek, 14 styczeń 2020

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2020 r.

 Z budżetu gminy Łapy udziela się Stowarzyszeniu „KUL-TURYSTA” z siedzibą w Łapach przy ul. Łąkowej 53 dofinansowania w wysokości 266 400 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w 2020 r. pn. „MALUCHOLANDIA”.