O dotacjach na instalację paneli słonecznych rozmawiano na spotkaniu informacyjnym

wtorek, 14 styczeń 2020

Spotkanie dotyczące projektu pn. „Zielone Łapy” –  projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy odbyło się w piątek (10 stycznia) w Ośrodku Przedsiębiorczości. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowania instalacji paneli fotowoltaicznych lub instalacji hybrydowych (paneli fotowoltaicznych + kolektorów słonecznych). W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Krzysztof Gołaszewski i jego zastępca Krzysztof Dudziński.

Uczestnicy spotkania mogli uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty ds. funduszy europejskich Magdaleny Sadłowskiej o założeniach projektu, głównych warunkach wyboru przez mieszkańca firmy instalującej urządzenia, warunkach montażu, warunkach opłaty faktury/rachunku za wykonaną usługę oraz zasadach wypłaty dofinansowania przez gminę.

Dodatkowo na miejscu można było wypełnić i złożyć „Deklarację mieszkańca Gminy Łapy” oraz „Ankietę uczestnictwa w projekcie”.

Na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców do 14 lutego 2020 r. Gmina Łapy złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to kwota 30 mln zł, każda z gmin może otrzymać maksymalnie 2 mln zł dofinansowania.