Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2020

poniedziałek, 20 styczeń 2020

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2020 roku.

 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota wnioskowana

Status oceny

Punktacja*

Kwota dofinansowania

1

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy w roku 2020
 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy

27 840,00 zł

Pozytywna

46,33

27 840,00 zł

2

Realizacja działalności sportowej w 2020r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy
 Klub Sportowy Klimat Łapy

24 953,00 zł

Pozytywna

46,33

24 000,00 zł

3

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŁAPA”
 Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

29 810,00 zł

Pozytywna

45,00

22 000,00 zł

4

Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach oraz organizację zawodów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców
 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Łapy

28 840,00 zł

Pozytywna

48,00

17 600,00 zł

5

Organizacja działalności sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew przy Zespole szkół Mechanicznych w Łapach
 Uczniowski Klub Sportowy Narew przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach

65 130,00 zł

Pozytywna

45,00

50 000,00 zł

6

Udział i przygotowanie drużyn "PETRUS" Łapy w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej
 Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne "PETRUS" im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

30 980,00 zł

Pozytywna

50,33

26 000, 00 zł

7

" OD SKRZATA DO SENIORA" – szkolenie sportowe, organizacja oraz udział w rozgrywkach w dyscyplinie – piłka nożna w 2020 r.
 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "Pogoń" Łapy

141 113,00 zł

Pozytywna

47,33

98 000,00 zł

8

Przygotowanie drużyny  MPower Cheer  do udziału we współzawodnictwie sportowym w cheerleadingu.
 Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

43 000,00 zł

Pozytywna

45,33

10 000,00 zł

9

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. wwwFestiwalPuszczyBialowieskiej.pl. www.FestiwalBialowieski.pl.www.FestiwalZubra.pl

Fundacja Instytut Białowieski i partnerzy w Białymstoku

270 000,00 zł

Negatywna

10,66

0,00 zł

Łącznie:

661 666,00 zł

 

275 440,00 zł