W piątek (31 stycznia) zapraszamy do Punktu Wsparcia Podatnika

wtorek, 28 styczeń 2020

Zapraszamy na dyżur pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego 31 stycznia (piątek) w godzinach 9.00 – 14.00.

W Punkcie Wsparcia Podatnika (w pokoju nr 5 na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach) pełnić będą dyżur pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie informujemy, że kolejne dyżury będą w dniach: 14 i 28 lutego.

W ramach Punktu Wsparcia Podatnika pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego będą oferować następujące usługi podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej:

- przyjmowanie dokumentów;

- załatwianie spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych;

- przyjmowanie deklaracji z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz udzielanie informacji w zakresie tego podatku;

- przyjmowanie zeznań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i udzielanie informacji w zakresie tego podatku (w okresie akcji PIT).

Łatwiejszy dostęp do skarbówki to efekt porozumienia zawartego pomiędzy gminą Łapy a Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.