Punkt Wsparcia Podatnika

czwartek, 06 luty 2020
Zapraszamy na najbliższy dyżur pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 9:00 do 14:00.
 

 

W Punkcie Wsparcia Podatnika (w pokoju nr 5 na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach) pełnić będą dyżur pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie informujemy, że kolejny dyżur odbędzie się w dniu 28 lutego.

W ramach Punktu Wsparcia Podatnika pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego będą oferować następujące usługi podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej:

- przyjmowanie dokumentów;

- załatwianie spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych;

- przyjmowanie deklaracji z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz udzielanie informacji w zakresie tego podatku;

- przyjmowanie zeznań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i udzielanie informacji w zakresie tego podatku (w okresie akcji PIT).

Łatwiejszy dostęp do skarbówki to efekt porozumienia zawartego pomiędzy gminą Łapy a Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.