Zielona energia na obiektach użyteczności publicznej

wtorek, 11 luty 2020

Prawie 2,2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymała gmina Łapy na montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej.

Wartość całego projektu to blisko 3 mln zł.

Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na budynkach:

Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej

Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie

Wiejskiego Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie

Budynku na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie

Budynku na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach

Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach

Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach (b. Gimnazjum w Łapach)

Przedszkola nr 1 w Łapach

Przedszkola nr 2 w Łapach

Urzędu Miejskiego w Łapach

Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach

Natomiast w świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej, w budynkach OSP w Płonce Kościelnej i w Łapach-Dębowinie zostaną zainstalowane pompy ciepła.

Powstaną też dwa punkty ładowania pojazdów. Jeden  będzie zlokalizowany przy OSP w Płonce Kościelnej, a drugi przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach.

Dzięki tym inwestycjom instytucje te same wyprodukują energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby. Bezpośrednim efektem  projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii, będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i spadek emisji gazów cieplarnianych.

Projekt pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” został przez Gminę Łapy zgłoszony na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

Pod koniec lutego Gmina Łapy złoży również wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji hybrydowych dla mieszkańców indywidualnych.