XIX sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online od godz. 10.00

piątek, 21 luty 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 28 lutego 2020r. (piątek)o godz. 10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A. Sesję będzie można oglądać online od godz. 10.00. Tutaj.

 Porządek obrad:

 1. Wystąpienie Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Pani Anety Waszkiewicz
 2. Otwarcie obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 4. Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Kultury w Łapach (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023 (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap w 2020 r. (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej okresowych stypendiów sportowych gminy Łapy w 2020 r. (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Kołpaki – Łapy-Osse – Gąsówka-Somachy – Sokoły w m. Gąsówka-Somachy) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Osse – Gąsówka-Osse) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2020 roku (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach na rok 2020
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 17. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Przyjęcie protokołu nr XVIII/20 z sesji Rady Miejskiej.
 21. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 lutego 2020r. ( poniedziałek ) o godz. 17.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Łapy oraz podania informacji na temat złożonych wniosków w sierpniu 2019 roku przez Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Łapach
 2. Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego  posiedzenia komisji.

Projekty uchwał