Trwają prace przy budowie Domu Kultury

piątek, 21 luty 2020

Trwają prace przy budowie Domu Kultury w Łapach. Firma ACC Electric Arkadiusz Jabłoński z Turośni Kościelnej, która jest wykonawcą inwestycji prowadzi prace porządkowe i organizuje plac budowy. Gmina przekazała wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy, czyli 17 lutego.

W marcu zgodnie z harmonogramem mają rozpocząć się prace obejmujące w szczególności dokończenie prac związanych z dachem budynku i sali widowiskowej, roboty murarskie ścian oraz roboty instalacyjne wewnętrzne.

Zgodnie z umową z wykonawcą planowany termin zakończenia prac ustalono na 30 września 2020 r.

Wartość podpisanej umowy pomiędzy gminą Łapy a wykonawcą robót to 8 847 882 zł brutto.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach” i dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Wysokość dofinansowania 83 % kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj także:Nowy wykonawca dokończy budowę Domu Kultury