W Daniłowie Dużym powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne

wtorek, 17 marzec 2020

Gmina Łapy otrzyma dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na stworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3 mln zł.

W Daniłowie Dużym zostanie wybudowana placówka o powierzchni użytkowej 500 m² dla 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym 12 osób korzystających z całodobowego zamieszkania i 6 osób korzystających z usług dziennych. Będą w niej mogły zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia dorosłe osoby niepełnosprawne m.in. osoby po wylewach, po zawałach i wypadkach.

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne otrzymają w tym miejscu  wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych. W centrum będą zatrudnieni specjaliści m.in. fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci, psycholog i instruktor terapii zajęciowej oraz kadra pomocnicza.

Wniosek o dofinansowanie z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” został zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj także: Kolejna gmina z dofinansowaniem na stworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego