Ponawiamy apel – zostańcie w domu!

środa, 25 marzec 2020

W obliczu epidemii koronawirusa najbezpieczniej jest pozostać w domu. To zalecenie powinni spełniać przede wszystkim seniorzy, najbardziej narażeni na powikłania związane z zakażeniem. Każdy chroniąc siebie, chroni innych. Warto przekazać poniższe informacje wszystkim bliskim, sąsiadom i znajomym - zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.