Kolejne wsparcie Zjednoczenia Polek na Emigracji dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach

czwartek, 21 maj 2020

Od 19 lat Zjednoczenie Polek na Emigracji w Wielkiej Brytanii wspiera finansowo i rzeczowo Szkołę Podstawową nr 1 w Łapach. Tegoroczne wsparcie
w kwocie 7000 zł zostało przeznaczone na sprzęt, z którego będą przede wszystkim korzystali nasi najmłodsi uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dzięki dotacji Zjednoczenia Polek na Emigracji oraz wsparciu Rady Rodziców szkoły udało się zakupić nowoczesny sprzęt – „Magiczny Dywan”.

„Magiczny Dywan” to nowoczesna, interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych. Urządzenie umożliwia łączenie zabawy i nauki, przez co jest doskonałym narzędziem do całościowego rozwoju dzieci.

Nasi uczniowie mieli już okazję od korzystania z urządzenia w miesiącu marcu. Przerwa w pracy szkoły została wykorzystana, by w holu, w którym sprzęt został zamontowany przeprowadzić remont, by nauka i zabawa odbywała się
w przyjemniejszych warunkach.

Składamy gorące podziękowania pani Ewie Łapińskiej – emerytowanemu nauczycielowi naszej szkoły, która w 2001r. zainicjowała  współpracę ze Zjednoczeniem Polek na Emigracji w Wielkiej Brytanii oraz pani Teresie Szadkowskiej – Łakomy  z Zarządu Zjednoczenia Polek na Emigracji w Wielkiej Brytanii za nieustającą pamięć o potrzebach naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1