Pierwsze w województwie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w Daniłowie Dużym

środa, 20 maj 2020

Umowę o dofinansowanie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym podpisali w środę (20.05) burmistrz Krzysztof Gołaszewski i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Ponad 2,7 mln zł dotacji na ten cel pochodzi z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 - To pierwsze centrum opiekuńczo-mieszkalne, które powstaje w naszym województwie, a piąte w kraju, zatwierdzone przez MRPiPS. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły tam mieszkać, ale także pracować, włączać się w życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie wzorem dla innych samorządów, aby o utworzenie takich centrów się ubiegały - powiedział przed podpisaniem umowy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Centrum w Daniłowie Dużym ma powstać do połowy 2021 roku. Koszt budowy to blisko 3 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPiPS w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wynosi 2,7 mln zł.

- Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Łap ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla których usługi opiekuńcze, wsparcie w Środowiskowego Domu Samopomocy czy Dziennego Domu Senior+ jest niewystarczające, takich osób z roku na rok przybywa coraz więcej – mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

Z usług Centrum opiekuńczo-mieszkalnego nieodpłatnie będą korzystały dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wsparciem zostanie objętych 18 osób niepełnosprawnych, w tym 6 korzystających z usług pobytu dziennego i 12 korzystających z usług wsparcia całodobowego. W Centrum oferowane będzie różnorodne wsparcie, w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Będą tu świadczone również usługi opieki wytchnieniowej. Program opieki wytchnieniowej kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

- Dotychczas w naszej gminie nie było takiego obiektu, który realizowałby okresowe wsparcie i umożliwiał odciążenie stałych opiekunów – wyjaśnia Agata Ignaczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Nowy budynek

Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedowidzącymi itp. W Centrum planuje się także zagwarantowanie minimum 2 miejsc dla osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej całodobowej opieki.

Co ważne placówka powstanie na działce o powierzchni 8700m2 w Daniłowie Dużym. Gmina na potrzeby działalności Centrum wybuduje całkowicie nowy obiekt o powierzchni całkowitej 591,90m2 (powierzchnia użytkowa 512,06m2). Nowy obiekt będzie przylegał do jednej ze ścian budynku po dawnej szkole podstawowej, w części którego działa przedszkole i biblioteka.

Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną  5 pokojów 2-osobowe z łazienką, 2 pokoje 1-osobowy z łazienką, pokój kąpielowy, sala rehabilitacyjna, sala terapeutyczna, łazienka ogólnodostępna, brudownik, pralnia, magazyn pościeli, pomieszczenie porządkowe, pokój administracyjny, pokój pielęgniarki, holl, sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne (pełna kuchnia). W każdym pokoju mieszkalnym będzie okno i drzwi z wyjściem na taras, aby zapewnić uczestnikom jak największą ilość światła dziennego oraz, aby każdy z uczestników miał możliwość w dni słoneczne spokojnego odpoczynku na tarasie. Z poszanowaniem dla ochrony środowiska Centrum zostanie wyposażone w ekologiczne źródła ogrzewania i pozyskiwania ciepłej wody (pompa ciepła).

Do nowego obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie dla 18 osób, który będzie wykorzystywany podczas warsztatów w pracowniach prowadzonych w Centrum.

Zasady ubiegania się o pobyt

Świadczenie usług w ramach Centrum będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu. Gmina będzie informowała wnioskodawcę o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług świadczonych w Centrum. Uczestnikom Programu będą mogły być przyznane usługi pobytu dziennego i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Pobyt dzienny będzie trwał do 8 godzin 5 dni w tygodniu, jednak jeśli zaistnieje potrzeba pobyt zostanie wydłużony o dni weekendowe.  Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia w Centrum poprzedzone będzie przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi i wsparcie specjalistyczne

Centrum będzie dążyło do realizacji usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków NFZ w oparciu o ustawę z dnia 9 maja 2018r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W Centrum będą prowadzone zajęcia grupowe w pracowniach oraz wsparcie indywidualne w miarę potrzeb uczestników. Planuje się uruchomienie następujących pracowni: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia informatyczna, pracownia umiejętności społecznych, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia rehabilitacyjna, pracownia ogrodnicza. Zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, będą to zajęcia ogólnousprawniające, orientacji w przestrzeni, poruszania się, spacery itp. W ramach wsparcia specjalistycznego proponowane będzie poradnictwo psychologiczne, tworzenie grup wsparcia, które będą miały na celu współpracę w grupie, budowanie relacji z otoczeniem, rodziną, drugim człowiekiem, naukę umiejętności praktycznych w domu, w tym przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość, prace ogrodnicze (prowadzenie ogrodu z warzywami, kwiatami), dbanie o przestrzeń wokół budynku, inne.

Kadra

Kadrę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym będzie tworzył zespół niezbędny do realizacji jego zadań. Uczestnicy będą mieli zapewnione indywidualne wsparcie w relacji nie mniej niż jeden opiekun na trzech uczestników, w tym opiekunów na dyżurze nocnym.