Łapski samorząd ma 30 lat

piątek, 05 czerwiec 2020

W niedzielę 7 czerwca minie dokładnie 30 lat od pierwszej sesji Rady Gminy i Miasta Łapy.

Pierwsze w historii powojennej, w pełni demokratyczne, wybory do rad gmin i miast odbyły się 27 maja 1990 r. W rocznicę tych wyborów obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, który został ustanowiony uchwałą sejmową 29 czerwca 2000 r.

Wraz z wejściem w życie „ustawy o samorządzie terytorialnym” gminy nabyły osobowość prawną i pełną samodzielność. Zadania wykonywane dotychczas przez administrację rządową zostały przekazane do realizacji lokalnym samorządom. Przede wszystkim miały one reprezentować i realizować interesy mieszkańców.

Początkowo jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była gmina (samorząd gminny). Dopiero w 1998 roku doszło do podziału terytorialnego Polski na powiaty i województwa.

I kadencja samorządu 1990-1994

Pierwsza sesja Rady Gminy i Miasta Łapy odbyła się 7 czerwca 1990 r. Uczestniczyło w niej 28 nowych radnych.

Burmistrz: Roman Czepe

 1. Bajda Józefa
 2. Brzosko Wiktor
 3. Czarkowski Zbigniew
 4. Gumowski Zbigniew
 5. Jamiołkowska Krystyna
 6. Kamiński Jerzy
 7. Łapiński Marian
 8. Łapiński Wiesław
 9. Łupiński Kazimierz
 10. Łupiński Wincenty
 11. Maciejewski Sławomir Jan
 12. Markowski Edmund
 13. Markowski Stanisław
 14. Mirek-Hościłowicz Janina
 15. Mojkowski Wacław
 16. Osmolski Andrzej
 17. Perkowski Marian
 18. Piekut Jerzy
 19. Płoński Marian
 20. Rogowski Andrzej
 21. Roszkowska Weronika
 22. Skibko Wiesław
 23. Sokołowski Jerzy
 24. Suchodolski Edmund
 25. Szymborski Janusz
 26. Truskolawski Leszek
 27. Włostowski Kazimierz
 28. Żochowski Henryk

Na pierwszym posiedzeniu na Przewodniczącą Rady wybrano radną Janinę Mirek.

Przyjęto także uchwałę o wprowadzeniu nowej nazwy lokalnej instytucji samorządowej – Rady Miasta i Gminy w Łapach.

12 czerwca 1990 r. przedstawiono kandydatów na urząd burmistrza. Wśród zgłoszonych kandydatur byli: Roman Czepe, Wacław Mojkowski i Edmund Suchodolski. Podczas III sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 20 czerwca 1990 r. radni wybrali Romana Czepe na burmistrza Łap I kadencji samorządu 1990-1994.  Wybory bezpośrednie, w których mieszkańcy wybrali po raz pierwszy burmistrza odbyły się w 2002 r. Wygrał je wtedy Tadeusz Wróblewski.


Lista radnych II kadencja 1994-1998 

Burmistrz: Mojkowski Jerzy

 1. Wincenciak Mirosław
 2. Więcko Sylwester
 3. Wilkowski Marian
 4. Markowski Edmund
 5. Bajda Józefa
 6. Stypułkowski Bohdan
 7. Wojciula Radosław
 8. Iwanowski Leszek
 9. Perkowski Marian
 10. Jabłoński Józef
 11. Łupiński Kazimierz
 12. Legacki Sławomir
 13. Łapiński Ryszard
 14. Zarzecki Ryszard
 15. Łuba Jerzy
 16. Osmolski Andrzej
 17. Brzozowski Henryk
 18. Kondraciuk Krzysztof
 19. Brzosko Wiktor
 20. Rząca Józef
 21. Derek Mirosław
 22. Łapińska Alicja
 23. Roszkowski Grzegorz
 24. Starnawski Robert
 25. Jakierowicz Tadeusz
 26. Sawicka Jadwiga
 27. Roszkowski Ryszard Jan

Lista radnych III kadencja 1998-2002

Burmistrz: Wróblewski Tadeusz

 1. Bajda Józefa
 2. Czepe Roman
 3. Dąbrowski Stanisław
 4. Derek Mirosław
 5. Falkowski Roman
 6. Kiejzik Sławomir
 7. Komar Małgorzata
 8. Kondraciuk Krzysztof
 9. Kulesza Alicja
 10. Kulesza Witold
 11. Łapiński Wiesław
 12. Łapiński Władysław
 13. Łapiński Dariusz
 14. Łupiński Kazimierz
 15. Maciejewska Jadwiga
 16. Maciejewski Sławomir Jan
 17. Perkowski Marian
 18. Pogorzelska Ligia Janina
 19. Roszkowski Grzegorz
 20. Roszkowski Ryszard Jan
 21. Rząca Józef
 22. Skibko Wiesław
 23. Ułanowicz Krystyna
 24. Waliszewski Wiesław Jaremi
 25. Więcko Sylwester
 26. Wilkowski Marian
 27. Wróblewski Ryszard
 28. Wróblewski Tadeusz

Lista radnych IV kadencja 2002-2006

Burmistrz: Tadeusz Wróblewski

 1. Bojczuk Danuta
 2. Borowski Zenon
 3. Czepe Roman/Sławomir Jan Maciejewski
 4. Derek Mirosław
 5. Gołaszewski Sławomir
 6. Grochowski Jerzy
 7. Kamiński Jerzy
 8. Kosicki Stanisław
 9. Łapińska Alina
 10. Łapińska Barbara
 11. Łapiński Marek
 12. Łapiński Ryszard
 13. Łapiński Zbigniew
 14. Matysiewicz Czesław
 15. Mojkowski Jerzy
 16. Rząca Józef
 17. Skibko Wiesław
 18. Stypułkowski Dariusz
 19. Zakrzewska Krystyna
 20. Żochowski Krzysztof
 21. Żochowski Stanisław

Lista radnych V kadencja 2006-2010

Burmistrz: Czepe Roman

 1. Gołko Marek
 2. Grochowski Jerzy
 3. Kamińska Halina
 4. Kondraciuk Krzysztof
 5. Kostrowska Katarzyna
 6. Kulesza Witold
 7. Łapińska Alina
 8. Łapińska Barbara
 9. Łapiński Ireneusz
 10. Łapiński Marek
 11. Łapiński Zbigniew
 12. Maciejewski Sławomir Jan
 13. Mojkowski Andrzej Witold
 14. Ołtarzewski Marek
 15. Penza Zdzisław
 16. Pułkośnik Piotr
 17. Rząca Józef
 18. Rydzewski Dariusz
 19. Szustak Wiesław
 20. Wincenciak Dariusz
 21. Zakrzewska Krystyna

Lista radnych VI kadencja 2010-2014

Burmistrz: Brzosko Wiktor

 1. Czepe Roman
 2. Gąsowski Andrzej/Falkowski Roman
 3. Gołko Marek
 4. Godlewski Władysław
 5. Grabowska Krystyna
 6. Grodzki Wojciech
 7. Gulewicz Leszek Paweł
 8. Jamiołkowska Aldona Ewelina
 9. Jamiołkowski Janusz
 10. Kamińska Halina
 11. Karasiewicz Adam
 12. Kozicz Tomasz
 13. Łapińska Barbara
 14. Łapiński Marek/Roszkowski Ryszard Jan
 15. Maciejewski Sławomir Jan
 16. Michno Maciej
 17. Mojkowski Andrzej Witold
 18. Ołtarzewski Marek
 19. Pułkośnik Piotr
 20. Puścian Sławomir
 21. Szustak Wiesław

Lista radnych VII kadencja 2014-2018

Burmistrz: Jabłońska Urszula

 1. Ekiert Barbara
 2. Grodzki Wojciech
 3. Gulewicz Leszek Paweł
 4. Jamiołkowski Janusz
 5. Jaroszewski Przemysław
 6. Kaczyńska Marianna
 7. Kamińska Halina
 8. Karasiewicz Adam
 9. Łapińska Edyta Antonina
 10. Łupiński Kazimierz
 11. Łupiński Radosław
 12. Maciejewski Sławomir Jan
 13. Michno Maciej
 14. Micota Joanna
 15. Penza Zdzisław
 16. Perkowski Adam
 17. Piekarska Beata
 18. Porowski Jarosław
 19. Pułkośnik Piotr
 20. Szustak Wiesław
 21. Żochowski Stanisław

Lista radnych VIII kadencja 2018-2023

Burmistrz: Gołaszewski Krzysztof

 1. Brzozowski Karol
 2. Ekiert Barbara
 3. Grabowska Krystyna
 4. Grodzki Wojciech/Perkowski Adam
 5. Gulewicz Leszek-Paweł
 6. Iwacyk Klara
 7. Jaroszewski Przemysław
 8. Karasiewicz Adam
 9. Kitlas Iwona
 10. Łapińska Edyta Antonina
 11. Łapszo Piotr
 12. Maciejewski Sławomir Jan
 13. Malinowska Emilia
 14. Michno Maciej
 15. Mojkowski Andrzej Witold
 16. Rogowski Andrzej
 17. Pułkośnik Piotr
 18. Szustak Wiesław
 19. Wincenciak Dariusz
 20. Jabłońska Urszula
 21. Żochowski Stanisław

 W 30. rocznicę łapskiego samorządu wspominamy samorządowców, którzy odeszli…

Janina Mirek

Edmund Suchodolski

Ryszard Wróblewski

Józef Falkowski

Bogdan Ryś

Jerzy Zemła

Marek Łapiński

Zbigniew Łapiński

Sławomir Puścian

Krystyna Zakrzewska

Marian Łapiński

Andrzej Osmolski

Józefa Bajda

Zbigniew Gumowski

Małgorzata Komar

Józef Rząca

Kazimierz Włostowski