Można składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 01.06.2020 r. pracodawcy mogą składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego.

Osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu mogą ubiegać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 77978.70zł).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania: tutaj

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr 85 747 38 55.