Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji czasu wolnego

środa, 24 czerwiec 2020

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy: w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży w 2020 r.

L.p.

Oferent/Tytuł oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Status oceny

Liczba punktów

(średnia ocen wszystkich członków komisji konkursowej)

Przyznana kwota dofinansowania

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Hufiec Białystok w Białymstoku, Letni wypoczynek harcerzy7Łapskiej Drużyny Starszoharcerskiej Szara Szekla Hufiec ZHP Białystok

5 725,00 zł

Pozytywna

60,00

5 725,00 zł

2.

Fokus Serwis Sp. z o.o. w Łapach, MPower Dance Camp 2020

9 000,00 zł

Pozytywna

54,67

9 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach, Integracja seniorów poprzez sport i turystykę

8 344,00 zł

Pozytywna

52,00

8 344,00 zł

4.

Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach, XIII Bieg Uliczny „Od Karolka do Karola”

6 400,00 zł

Pozytywna

49,67

6 400,00 zł

5.

Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju w Dąbrówce, Upadek to nie przypadek – wykład i badania dla seniorów w Łapach

5 000,00 zł

Pozytywna

32,00

5 000,00 zł

6.

„Luwia” w Białymstoku, Łapy w kulinariach

9 000,00 zł

Negatywna

21,33

0,00 zł

7.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim, „Klocki i zabytki: Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach – zdalne warsztaty modelarskiej dziedzictwa architektonicznego”

1 440,00 zł

Negatywna

21,00

0,00 zł

8.

Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku i partnerzy, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBiałowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

9 000,00 zł

Negatywna

19,00

0,00 zł

9.

Białostockie Stowarzyszenie Pływackie „Medical Team” w Białymstoku, Zajęcia z pływania dla dzieci w wieku 7-14 lat

5 480,00 zł

Negatywna

11,67

0,00 zł

10.

Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku i partnerzy, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBiałowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

70 000,00 zł

Negatywna

oferta odrzucona z przyczyn formalnych

0,00 zł

Łącznie:

129 389,00 zł

 

34.469,00