Łapska Biblioteka w odnowionym budynku

poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Dobiegły końca prace remontowe i modernizacyjne budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. W ramach inwestycji zostały przebudowane wejścia oraz odnowione i zmodernizowane pomieszczenia na parterze i piętrze. Wypożyczalnia dla Dorosłych została przeniesiona na parter, użytkowany wcześniej przez Dom Kultury, natomiast Oddział dla Dzieci i Czytelnia dla Dorosłych pozostały na piętrze. Powstał podjazd oraz winda, które mają być ułatwieniem w korzystaniu z zasobów biblioteki dla osób niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz rodziców z dziećmi.  Dzięki nowej elewacji budynek nabrał wizualnej lekkości i nowoczesnego charakteru. Obecnie trwa wyposażenie placówki w meble, sprzęt komputerowy i multimedialny.

Realizacja projektu miała na celu przekształcenie łapskiej Biblioteki w nowoczesne, odpowiadające współczesnym standardom, wielofunkcyjne centrum informacyjne i kulturalne z bogatą ofertą edukacji czytelniczej i medialnej skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Łapy.

Przebudowa budynku biblioteki była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, a także ze środków budżetu Gminy Łapy.

W najbliższych wakacyjnych miesiącach planowane jest przeniesienie księgozbioru do nowo wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Nowy Rynek 15, a następnie otwarcie dla czytelników.