Nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

wtorek, 23 czerwiec 2020

W terminie 3-17 lipca 2020 r. planowany jest kolejny nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników lub pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Podlaski Pakiet Gospodarczy) i PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w dniach 03.07.2020 r.  – 17.07.2020 r. planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art.15zzb, art.15zzc i art.15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków o:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych
   
   
  Wypełnione Wnioski będzie można składać do dn. 17.07.2020 r. (włącznie):
 • drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl,
 • poczta tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.


Informujemy, że przedmiotowe instrumenty będą finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Podlaski Pakiet Gospodarczy) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Z zasadami udzielania dofinansowania można zapoznać się na stronie: psz.praca.gov.pl