Blisko 4 mln zł trafi do samorządu Łap w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

czwartek, 25 czerwiec 2020

Symboliczny czek na kwotę 3.952.693 zł odebrał burmistrz Krzysztof Gołaszewski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Choroszczy z udziałem szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera, senatora RP Mariusza Krzysztofa Gromko, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, starosty powiatu białostockiego Jana Perkowskiego, starosty wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz samorządowców powiatu białostockiego.

- Zamierzamy przeznaczyć te środki na wkłady własne do planowanych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków krajowych i UE oraz na poprawę infrastruktury naszych szkół i przedszkoli - mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to pomoc państwa dla samorządów w formie dotacji dla gmin, powiatów i miast. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). 

- Fundusz Inwestycji Samorządowych to bardzo ważny instrument z uwagi na to, że będzie wspomagał samorządowe inwestycje, zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i związane z obszarem społecznym – mówił podczas spotkania w Choroszczy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że w sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi spowodowanymi pandemią koronawirusa „Tarcza dla samorządów” to ogromne rządowe wsparcie inwestycji.

- Dzięki temu wsparciu utrzymać się będą mogły tak niezwykle ważne lokalne inwestycje (…) Każda gmina i każdy powiat będzie mógł utrzymać taki bum inwestycyjny – mówił minister Łukasz Schreiber.

Ustawa tzw. Tarcza 4.0 obecnie jest w Senacie.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.