Zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęły się wakacje!

piątek, 26 czerwiec 2020

1456 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z gminy Łapy zakończyło rok szkolny 2019/2020.

W piątek (26 czerwca) uczniowie odebrali swoje świadectwa. To był szczególny rok szkolny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne uczniowie od połowy marca uczyli się zdalnie w domach. Dzisiaj w szkołach z powodu koronawirusa nie odbyły się uroczyste akademie. Tylko absolwenci klas ósmych, którzy po wakacjach rozpoczną naukę  w szkołach ponadpodstawowych, mieli nieco bardziej uroczystą oprawę przy odbiorze świadectw. Pożegnali ich nie tylko wychowawcy, ale także nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wszystko w miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pozostałym uczniom wychowawcy klas wręczyli według ustalonego wcześniej harmonogramu świadectwa indywidualnie lub w małych grupach najczęściej na świeżym powietrzu.  

Stypendia Burmistrza Łap

Podczas zakończenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Burmistrza Łap za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za szkolne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Taka nagroda trafiła w sumie do 94 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Wysokość stypendium naukowego, sportowego i artystycznego w tym roku to 400 zł. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.

Łączna wartość tegorocznych stypendiów wynosi 38.800 zł.


Stypendia Burmistrza Łap otrzymywał uczeń, który spełnił następujące warunki:

1)      w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40;

2)      brał udział w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej lub olimpiadzie z przedmiotów dodatkowych i uzyskał tytuł laureata lub finalisty;

3)      brał udział we współzawodnictwie sportowym w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskał I,II lub III miejsce.

Wszystkim uczniom, którzy dziś rozpoczęli wakacje oraz nauczycielom, pracownikom obsługi szkół oraz rodzicom życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku!