„Ratujemy i Uczymy Ratować”-nagroda dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

"Ratujemy i Uczymy Ratować" to główny program edukacyjny  związany z promocją nauki pierwszej pomocy prowadzony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem konkursu jest stworzenie okazji do promocji zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów, nauczycieli oraz ich rodzin. Udział w nim, to nie tylko możliwość atrakcyjnego przećwiczenia i powtórzenia posiadanej już wiedzy, ale także okazja do wygrania atrakcyjnych nagród dla szkół z całej Polski.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Jana III Sobieskiego  w Płonce Kościelnej do konkursu przystąpili z dużym zaangażowaniem. Wykonali  plakat edukacyjny w formacie B1 pod hasłem "Pierwsza pomoc to dziecinnie proste”. Przygotowanie pracy było dla nich świetną okazją do przypomnienia sobie wiedzy z pierwszej pomocy. Ze względu na panującą w kraju sytuację  związaną z  epidemią konkurs zakończył się na pierwszym etapie.

Szkoła otrzymała podziękowanie za udział w konkursie, a w ramach nagrody uczniom przekazano  fantomy do nauki resuscytacji.

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
 w Płonce Kościelnej