Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach

wtorek, 30 czerwiec 2020

Od dziewięciu lat, w czerwcu, członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku kończą rok akademicki. Ze względu na pandemię koronawirusa w bieżącym roku nasze comiesięczne spotkania odbywały się jedynie od 1 października 2019 r. do 15 marca 2020 r. W krótkim sprawozdaniu chcemy przypomnieć wspólne przedsięwzięcia w tym okresie.

Zarząd UTW zorganizował regularnie odbywające się zajęcia:

  • gimnastykę usprawniającą,
  • wykłady o różnej tematyce,
  • spotkania pod hasłem „Wspólne śpiewanie”,
  • grę w scrabble,
  • spotkania z psychologiem.

Członkowie UTW mieli możliwość uczestniczenia w pracach sekcji: poezji, muzyki i ogrodnictwa.  Oprócz nauki w ciągu roku nie zabrakło imprez okazjonalnych. W grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe, a w lutym wieczorek karnawałowy, podczas którego część artystyczną zaprezentowała grupa członków UTW.

Spotkania z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii" 

Słuchacze mogli również korzystać z zajęć organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Łapach. Miłośnicy lokalnej historii mieli możliwość udziału w spotkaniach z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii" oraz w prowadzonym z myślą o wielbicielach X Muzy Kinie Senior. Słuchacze aktywnie uczestniczyli także w spotkaniach autorskich przygotowywanych przez bibliotekę.

Projekt „Czas darowany nam – aktywność fizyczna seniorów” dotowany przez Gminę Łapy

W ramach realizowanego projektu pt. „Czas darowany nam – aktywność fizyczna seniorów” współfinansowanego z budżetu gminy Łapy w ramach zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zorganizowano: spotkanie sportowe na stadionie miejskim, wycieczkę do Ciechanowca, Opinogóry i Przasnysza, wyjazd do białostockiej kręgielni oraz wykład lekarza medycyny, specjalisty rehabilitacji Marty Szeparowicz pt. „Ruszaj się – bądź aktywny, ciesz się zdrowiem”.
Ponadto studenci brali czynny udział w imprezach organizowanych przez Burmistrza Łap i Dom Kultury w Łapach: w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, w Dniu Seniora oraz w Miejskiej Wigilii.
Na rok akademicki 2019/2020 zostały zaplanowane jeszcze trzy wycieczki oraz wyjazd na spektakl do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Niestety z ogólnie wiadomych względów imprezy te nie mogły zostać zrealizowane.

Plany na nowy rok akademicki

Mamy nadzieje, że uda nam się w terminie rozpocząć nowy rok akademicki 2020/2021. Zamierzamy zrealizować program otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łapy: w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży w 2020 r., na który kolejny raz otrzymaliśmy gminne dofinansowanie. Projekt pt. „Integracja seniorów przez sport i turystykę”, realizować będziemy od października do grudnia 2020r., a rekrutacja rozpocznie się już we wrześniu. Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie.

Zaproszenie do udziału w projekcie „TACY SAMI – Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! – aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa”

Podczas wieloletniej działalności Stowarzyszenie UTW współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, dlatego też korzystając z okazji chcemy zaprosić seniorów zainteresowanych zwiększeniem swojej aktywności społecznej do udziału w projekcie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach pt. „TACY SAMI – Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! – aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa”.

Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach lub Urzędu Miejskiego w Łapach. Tam również można przeczytać o szczegółach przedsięwzięcia. Formularze w wersji papierowej dostępne są także w siedzibie MOPS w Łapach przy ul. Głównej 50 oraz w Dziennym Domu „SENIOR+” w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54.

Więcej szczegółów: tutaj


W imieniu Zarządu UTW serdecznie dziękujemy studentom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie w działalność Uniwersytetu. Życzymy, aby wakacje w tym trudnym okresie były mimo wszystko wypełnione słońcem i radosnymi przeżyciami. Do zobaczenia!

                                                                                                                                     Zarząd UTW