Zakończył się nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

piątek, 31 lipiec 2020

W środę 29 lipca, o północy, minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2021. Łapianie zgłosili 20 propozycji zadań na łączną kwotę 545 454 zł.

 Przypominamy, iż do rozdysponowania jest 240 tys. złotych a na realizację jednego zadania można przeznaczyć max 30 tys. zł.

Teraz wszystkie formularze zostaną poddane ocenie formalno-prawnej i merytorycznej, która zgodnie z harmonogramem potrwa do 27 sierpnia. Wtedy poznamy listę projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania.

O wyborze zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy w głosowaniu jawnym, które rozpocznie się 14 września i potrwa do 21 września.

Zgłoszone pomysły dotyczą m.in. budowy wiat, altanek, ustawienie ławek, siłowni zewnętrznej, zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej – np. modernizacji drogi, Jest jeszcze wiele innych zadań np. zlokalizowanie miejskiego źródełka wody pitnej, budowa ścieżki sensorycznej, budowa sceny estradowej i wiele innych.

- Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za zgłoszenie propozycji do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na rok 2021. Mimo trudnego czasu związanego z trwającą epidemią, mieszkańcy tak licznie podzielili się swoimi pomysłami. Liczba zgłoszonych propozycji pokazuje, że łapianom nie brakuje pomysłów i zależy im na rozwoju otaczającej nas wszystkich przestrzeni  – mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.