KRUS ogłasza konkurs!

czwartek, 13 sierpień 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym — Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań.

Żeby przystąpić do konkursu należy zarejestrować się na stronie i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią i podlegającą w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Stu uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku