OZE - wniosek w ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu w październiku

poniedziałek, 07 wrzesień 2020

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” informujemy, iż zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nadal trwa procedura oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosku złożonego przez Gminę Łapy w dniu 28.02.2020.

O wyniku naboru nr  RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19 będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej. 

Informacja z dnia 29 września 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2020 r. (uprzednio termin ustalono na wrzesień 2020 r.).

Pełna treść komunikatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku