OZE - wniosek w ocenie

poniedziałek, 07 wrzesień 2020

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” informujemy, iż zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nadal trwa procedura oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosku złożonego przez Gminę Łapy w dniu 28.02.2020.

O wyniku naboru nr  RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19 będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.