Trzecie posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Trzecie w tej kadencji posiedzenie Gminnej Rady Seniorów odbyło się we wtorek (8 września) w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski oraz przedstawiciele Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów: Jan Oniszczuk prezes Stowarzyszenia "Szukamy Polski",  Jolanta Wołągiewicz –  przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, redaktorka naczelna portalu podlaskisenior.pl.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Stanisława Grzybowska.  

Posiedzenie odbyło się w ramach projektu ASOS 2020 inspirującego wiele działań na rzecz aktywności seniorów na Podlasiu, który obejmuje min. indywidualną pracę, dostosowaną do potrzeb rady oraz wsparcie finansowe w formie vouchera na rozwój w wysokości 1000 zł. Łapska Rada Seniorów aktywnie uczestniczy w tym projekcie.

Podczas spotkania przedstawiono cele i działania Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, przeprowadzono zajęcia warsztatowe. Seniorzy zastanawiali się, czy w radzie seniorów tworzą zespół czy grupę oraz wspólnie dyskutowano m.in. nad poprawą komunikacji zewnętrznej i integracją.  

Efektem wspólnej pracy w projekcie będzie promocja rad w regionie i grup intencyjnych, które dopiero myślą o powołaniu rady w swojej gminie lub powiecie. W ramach wspólnych spotkań planowane jest też przygotowanie i  opublikowanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów “Pytania i odpowiedzi”.