Trwa budowa wiaduktu nad torami w Uhowie

poniedziałek, 14 wrzesień 2020

W Uhowie powstaje wiadukt drogowy nad torami. Nowy wiadukt będzie elementem powstającej obwodnicy Uhowa. Połączy zmodernizowaną ul. Kolejową z drogą wojewódzką nr 682. Ma mieć 130 m długości i szerokość ponad 25 m. Budowa wiaduktu nie obejmuje budowy chodników oraz ścieżek rowerowych. Docelowo wiadukt w Uhowie ma zastąpić istniejący przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Kościelnej.

Teren budowy 21 maja 2020 r. został przekazany wykonawcy – firmie Budrex Sp. z o.o.  Do tej pory wykonano już od strony Łap przyczółek i trwa jego izolowanie, z kolei od strony Białegostoku wykonano fundamenty przyczółka, trwa zbrojenie i szalowanie ściany przyczółka.

W najbliższym czasie nastąpi betonowanie przyczółka od strony Białegostoku i montaż łożysk od strony Łap. W pierwszym tygodniu października wykonawca planuje rozpocząć roboty związane z montażem belek oraz wykonaniem ścian oporowych z elementów prefabrykowanych.

Na razie wykonawca prowadzi roboty bez utrudnień związanych z ruchem kolejowym. Jednak przewidywane są zamknięcia ruchu kolejowego np. przy pracach związanych z montażem belek. Wtedy w porach nocnych czyli od 24.00 do 4.00 rano ruch kolejowy zostanie zamknięty.

Wiadukt ma być gotowy w listopadzie, ale wykonawca natrafił na dodatkowe kolizje teletechniczne, które dopiero po usunięciu określą wpływ na opóźnienie w stosunku do harmonogramu.

Budowa wiaduktu w Uhowie to pierwsza inwestycja na odcinku trasy Rail Baltica pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem. Na tym całym odcinku nie będzie skrzyżowań w poziomie szyn.

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Województwo Podlaskie.

Finansowanie inwestycji to 12,8 mln zł z projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie odpowiedzialny za sfinansowanie usługi nadzoru autorskiego oraz obsługi laboratoryjnej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Wykonawca rozpocznie prace w przeciągu dwóch tygodni i ma zakończyć je w listopadzie.