Zachowaj list od Prezesa GUS!

poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego otrzymał list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu przygotowano na czas spisu Gminny Punkt Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie. Urząd Miejski w Łapach w pokoju nr 4 na parterze budynku przy ul. Sikorskiego 24 udostępnił komputer, na którym można dokonać samospisu. Przychodząc do Gminnego Punktu Spisowego proszę pamiętać o zabraniu ze sobą Listu od Prezesa GUS.

Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z treścią listu oraz ważnymi informacjami można zapoznać się: tutaj