Komunikat ws. wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzania lasu

środa, 16 wrzesień 2020

Burmistrz Łap informuje, iż Starosta Powiatu Białostockiego przekazał do wyłożenia w Urzędzie Miejskim w Łapach projekty uproszczonych planów urządzania lasu obrębów ewidencyjnych: Płonka Kościelna, Płonka Strumianka oraz Gąsówka-Osse Bagno.

Projekty zostaną wyłożone od dn. 15.09.2020 r. do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu, zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 24 w Łapach.

Z planami można zapoznawać się w powyższym okresie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (Punkt OI zlokalizowany jest przy głównym wejściu do budynku Urzędu).

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu planu zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Uproszczony plan urządzania lasu, po zatwierdzeniu przez Starostę, będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

                                                                                          Burmistrz Łap