Budżet Obywatelski – głosowanie zakończone!

wtorek, 22 wrzesień 2020

Zakończyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021, które trwało od 14 do 21 września. Każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos na jedno spośród 18 zadań.

Dzisiaj, 22 września, odbyło się otwarcie urny i pobranie wszystkich złożonych kart oraz wydrukowanie oddanych głosów przesłanych za pomocą poczty elektronicznej. Następnie karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zostaną zliczone głosy.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej zadania o kolejności na liście zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2020 r.

- Dziękuje wszystkim którzy czynnie włączyli się w Budżet Obywatelski, dziękuję mieszkańcom za każdy oddany głos, a wnioskodawcom za aktywne promowanie swoich projektów. To już druga edycja Budżetu Obywatelskiego i muszę przyznać, że jestem podwójnie szczęśliwy ponieważ liczba oddanych głosów jest 2 razy większa niż w roku poprzednim, co świadczy o tym, że taka inicjatywa była potrzebna w naszej gminie. Mieszkańcy chcą decydować o wydatkowaniu pieniędzy z gminnego budżetu, los naszej gminy nie jest im obojętny. Naszym mieszkańcom zależy na rozwoju gminy oraz swojego najbliższego sąsiedztwa - mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.