Droga Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Osse gotowa!

piątek, 25 wrzesień 2020

Kolejna powiatowa droga przeszła gruntowny remont. Na odcinku blisko 1,5 km położono nawierzchnię bitumiczną i wykonano żwirowe pobocza.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Krzysztof Gołaszewski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe wraz z radnymi Rady Powiatu Białostockiego: przewodniczącym Zenonem Żukowskim, wiceprzewodniczącym Mariuszem Gołaszewskim, Marią Busłowską, Andrzejem Gąsowskim i Henrykiem Suchockim oraz sekretarz powiatu Joanną Kondzior. Obecni byli także radni Rady Miejskiej w Łapach: Karol Brzozowski, Maciej Michno, Andrzej Rogowski, Wiesław Szustak i Dariusz Wincenciak. Wśród gości był także wójt gminy Poświętne Witold Łapiński. Nie zabrakło także dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Marka Jędrzejewskiego i sołtysa wsi Gąsówka-Osse Kazimierza Brzozowskiego i sołtysa wsi Gąsówka-Skwarki Mariana Łapińskiego. Na uroczystość przyszli także mieszkańcy.

Drogę poświęcili ks. kan. Józef Ogórkis proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej oraz ks. Robert Ugniewski proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Łapach (Osse).

To już kolejny etap modernizacji tego ciągu dróg po przebudowie drogi w miejscowości Gąsówka-Skwarki. Następny etap to planowana do przebudowy ulica Sokołowska.

Inwestycje prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, który jest zarządcą tej drogi. Przetarg na modernizację drogi wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z Wysokiego Mazowieckiego i Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach.

Wartość umowy to 2.779.066,92 zł. Połowa kwoty na realizację inwestycji pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponad 807 tys. zł na realizację inwestycji przekazała Gmina Łapy. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Białostockiego.

FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Ministerstwo Infrastruktury chce do 2028 roku przekazać samorządom 36 mld zł.

Uroczystość otwarcia zmodernizowanej drogi relacjonowała TVP3 Białystok. Reportaż: tutaj

Czytaj także: Droga ze wsparciem