Park przed biblioteką wypięknieje. Jest umowa z wykonawcą

środa, 14 październik 2020

Po kompleksowej modernizacji budynku Biblioteki Publicznej przyszedł czas na metamorfozę parku przy Placu Solidarności w Łapach. Wkrótce to miejsce zmieni się nie do poznania i będzie ulubionym miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców.

W środę (14 października) burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał umowę z firmą Mikabo Marcin Granszewski z Łap. Od razu też przekazano wykonawcy  plac budowy. Rewitalizacja parku ma się zakończyć w połowie maja 2021 r.

Przypomnijmy. Kompleksowe zagospodarowanie parku przed biblioteką na Placu Solidarności przewiduje m.in. budowę tężni solankowej, w której przebywanie korzystnie wpływa na układ oddechowy i wzmocnienie odporności.  Walory lecznicze mikroklimatu powstałego w tężni solankowej porównywalne są z korzyściami, jakie daje spacer nad morzem. Ponadto zostaną również wybudowane dwie drewniane wiaty do zajęć warsztatowych m.in. zdrowotno-rehabilitacyjnych dla osób starszych. 

Przed budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy powstanie również m.in. ekran akustyczny z tui, punkt informacyjny oraz zostaną ustawione: podwójny stół betonowy do gry w szachy i chińczyka, pojedyncze i podwójne ławeczki oraz kosze na śmieci. Będą też wydzielone miejsca na wystawy np. tematyczno-edukacyjne. Planuje się też montaż konstrukcji telebimu, na którym będzie można wyświetlać filmy w kinie plenerowym.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych odwiedzających bibliotekę zostanie wybudowana również specjalna pochylnia. Przed biblioteką będzie można zostawić rower pod wiatą.

Dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione nowymi lampami parkowymi. Zostaną też zasadzone drzewa i zieleń ozdobna. Teren zostanie objęty monitoringiem. Przestrzeń przed biblioteką zostanie uporządkowana i zagospodarowana.

Wykonawca wymienionych prac został wyłoniony w przetargu. Wartość zamówienia to 2 mln 637 tys. zł. W ubiegłym roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Łapy dofinansowanie na zagospodarowanie placu przed budynkiem biblioteki  w wysokości ponad 1,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Łapy w czerwcu bieżącego roku złożyła także wniosek o dofinansowanie w wysokości prawie 900 tys. zł na budowę podświetlanej fontanny posadzkowej w ramach naboru LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Łączną wartość tej inwestycji to ponad 1,19 mln zł, a złożony wniosek stanowi uzupełnienie kompleksowej rewitalizacji parku przed biblioteką. Wniosek został już pozytywnie oceniony przez LGD N.A.R.E.W. i teraz gmina Łapy czeka na decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego w tej sprawie.