AG Chemia wybuduje fabrykę w Łapach

piątek, 16 październik 2020

Na dwóch działkach w Podstrefie zostanie wybudowana fabryka wyrobów aerozolowych z mieszalnią płynów i nowoczesnym laboratorium.

W piątek (16 października) firma AG Chemia z Sokół, reprezentowana przez Andrzeja Gąsowskiego zawarła z Gminą Łapy umowę sprzedaży kolejnej działki położonej w nowej części Podstrefie Łapy TSSE. To już druga kupiona przez tę firmę nieruchomość, która znajduje się obok tej kupionej w lutym. Na tych dwóch działkach o łącznej powierzchni ponad 2 ha inwestor planuje wybudować do końca 2025 r. fabrykę wyrobów aerozolowych, produkującą dezodoranty, środki czystości, środki smarne, techniczne i inne – wszystko w opakowaniach aerozolowych. Powstanie także mieszalnia płynów oraz nowoczesne laboratorium.

Będzie praca

Zakład istnieje na polskim rynku od 1989 roku. Będzie potrzebował pracowników laboratorium, techników, automatyków. AG Chemia mieści się obecnie Sokołach i tam zainteresowane osoby mogą składać swoje aplikacje. Po wybudowaniu zakładu firma przeniesie się do Łap.

- Bardzo gratuluję Panu Andrzejowi Gąsowskiemu i życzę powodzenia w realizacji zamierzeń inwestycyjnych na zakupionych terenach – mówił po podpisaniu aktu notarialnego burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

O tym inwestorze informowaliśmy na początku września, kiedy to została podpisana warunkowa umowa sprzedaży po rozstrzygniętym na początku sierpnia drugiego przetargu na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w nowej części Podstrefy Łapy. Konieczność podpisania umowy warunkowej wynikała z przepisów, zgodnie z którymi prawo pierwokupu tych działek przysługuje agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja nie skorzystała z przysługującego jej prawa i w związku z tym możliwe było podpisanie umowy sprzedaży przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.

- Był to drugi przetarg w wyniku, którego następna działka znalazła nabywcę. Aktualnie prowadzone jest kolejne postepowanie i wierzę, że pozostałe działki będą sukcesywnie sprzedawane pod realizację inwestycji. Staramy się dotrzeć z naszą ofertą do jak najszerszego grona inwestorów. Prowadzimy rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Współpracujemy z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców: Warszawską Izbą Gospodarczą, Klastrem Obróbki Metali, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i lokalnymi mediami. W ten sposób nasza oferta jest rozpowszechniania wśród potencjalnych inwestorów. Dzięki temu prowadzę też szereg rozmów z przedsiębiorcami i wierzę, że kolejne działki znajdą wkrótce nabywców - mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.


Przypominamy, że na nabywców czeka jeszcze łącznie osiem działek w Podstrefie Łapy.

Aktualnie prowadzone są dwa postępowania przetargowe na sprzedaż:

- dwóch działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w I części Podstrefy Łapy (obszar I) – ogłoszenie o przetargu dostępne jest: tutaj

- sześciu działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w II część Podstrefy Łapy (obszar II) – ogłoszenie o przetargu dostępne jest: tutaj

Termin na złożenie ofert zakupu nieruchomości upływa w dniu 26 listopada 2020 r.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, telefonicznie 85 715 22 51 w. 301, 302 lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A, tel. 85 814 19 20.