Akcja krwiodawstwa - niedziela (25 października)

piątek, 23 październik 2020

W niedzielę (25 października) znów będzie można oddać krew, a tym samym podzielić się życiem. Krew jest potrzebna szczególnie teraz, gdy panuje pandemia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku informuje o zapotrzebowaniu na prawie wszystkie grupy krwi.Twoja krew, może uratować komuś życie.

Krew będzie można oddawać od godz. 8.00 do 13.00 w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach. Pamiętajmy o zabraniu dowodu osobistego.

Akcja organizowana jest wspólnie przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział w Łapach i Parafię Św. Krzyża w Łapach.