Droga w Gąsówce-Somachy ma wykonawcę

wtorek, 17 listopad 2020

Droga, prowadząca przez wieś Gąsówka - Somachy, w ciągu drogi powiatowej Łapy Kołpaki - Łapy (Osse) - Gąsówka Somachy - Sokoły zostanie przebudowana.

Planowany do przebudowy odcinek ma blisko kilometr długości. Powstanie tam jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o szer. 5,5 m. Obecnie brukowa nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym.

Inwestycję prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ponieważ droga jest powiatowa, ale o jej remont zabiegał burmistrz Krzysztof Gołaszewski. W lipcu 2019 r. wnioskował do PZD i do Zarządu Powiatu Białostockiego o złożenie wniosków o dofinansowanie m.in. przebudowy drogi w Gąsówce-Somachy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku burmistrza Łap. Przebudowa drogi została uwzględniona przez Starostwo Powiatowe przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i pomyślnie to dofinansowanie otrzymała.

W poniedziałek (16.11) starosta Jan Perkowski z wicestarostą Romanem Czepe i dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Markiem Jędrzejewskim podpisali umowę z Piotrem Borsukiewiczem prezesem firmy B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j., która jest wykonawcą tej inwestycji drogowej.

Koszt prac to blisko 708 865,47 zł. Zadanie w 50% będzie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe 50% pokryją Gmina Łapy i Powiat Białostocki. Wkład finansowy Gminy Łapy to ok. 180 tys. zł.

Kierowcy pojadą nową drogą pod koniec października 2021 r.